Balla shower

Effekter som gör eftertryck på åhörarna är något som man vill uppnå under en konferens eller under ett möte. Man vill att alla inblandade ska komma ihåg vad som har talats om och detta kan uppnås genom att man sätter in en ljusshow. Jag tycker till exempel att man ska se till att installera sådana häftiga ljus i mötesrummet för att sedan kunna aktivera dessa under mötets gång med målet att få alla medverkande att komma ihåg bättre vad mötet handlade om. För om man utsätts för sådant så kommer man ihåg bättre.